Benign prostatic hyperplasia pathology

benign prostatic hyperplasia pathology

Histopathology Prostate --Nodular hyperplasia

Summary Objective: The aim of the study was to assess the quality of life of BPH patients receiving medication in urological care. Patients and methods: A cross sectional survey was conducted in in 6 urological departments in Hungary.

A total number of medically treated males aged 18 years or over participated who had been diagnosed with benign prostatic hyperplasia. Results: The average of International prostate Symptom Score was Betegek és módszer: A keresztmetszeti kérdoíves felmérésre ben került sor 6 urológiai osztályon. Összesen 18 éves vagy idosebbgyógyszeresen kezelt jóindulatú prosztatamegnagyobbodásban szenvedo Hipertónia a prosztatitisből vett részt, életkoruk átlag 70,6 SD 8,1 év volt.

Vitaprost cystitis Hogyan kell szedni a furadonin 50 mg-ot cystitis felülvizsgálatokhoz Active substance of the drug vitaprost is a complex of water-soluble biologically active peptides isolated from bovine prostatic gland. Prostatic extract has an organotropic effect in respect to the prostatic gland. Vitaprost Plus Lomefloxacin Hydrochloride is indicated preoperatively for the prevention of infection in the following situations: Transrectal prostate biopsy: to reduce the incidence of urinary tract infection, in the early and late postoperative periods 3—5 days and 3—4 weeks postsurgery. Estimated Reading Time: 9 mins.

Az átlagos betegség fennállási ido 6,5 év SD 6,2 volt. Megbeszélés: A vizsgálatban résztvevo betegek EQ-5D átlaga hasonló volt, mint a nemre és korra illesztett általános populációé, kivéve a 45—49, illetve 55—59 éveseket, ahol szignifikánsan rosszabb, illetve jobb benign prostatic hyperplasia pathology mértünk.

Az idosödés, a BPH kialakulásának fo kockázati tényezoje, jelentos társadalmi problémát jelent, különösen a társadalombiztosítás, nyugdíjrendszer, valamint az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és teljesítése terén 2. Várhatóan re 58 millió 65 éven felüli személy fog az Európai Unió területén élni 3, 4. Az életkorral összefüggo betegségek, mint például a BPH, a KEGEL módszer a prosztatitisből típusú cukorbetegség, a demencia, csontritkulás, húgyhólyagrák és prosztatarák mára az egészségügyi finanszírozás fo költségtényezoivé váltak 6— A várható élettartam növekedése, a fejlett országokban megfigyelheto demográfiai öregedés és a BPH magas elofordulási gyakorisága miatt egyre több férfi vesz igénybe egészségügyi szolgáltatásokat a BPH tünetei miatt 15, A költségek azonban jelentos változékonyságot mutathatnak 20, 21 tehát a fenti kezelési modalitások gazdasági kiértékelése nagyon hasznos az egészségügyi döntéshozatal költséghatékonyságának elosegítésében, valamint a rendszer meglévo hiányosságainak könnyebb kiiktatásában.

A jól megalapozott egészségügyi technológiai értékelo szervezetekkel rendelkezo országokban a gazdasági kiértékelés az egészségügyi döntéshozatal kulcsfontosságú részét képezi 22— A költséghatékonysági elemzés során az életminoségben bekövetkezett változásokat vetik össze a költségekben bekövetkezo változásokkal, lehetoség szerint az adott országra jellemzo, helyi adatok felhasználásával 26— Magyarországon kevés ismeret áll rendelkezésre a BPH-val összefüggo életminoség változásokról.

Vizsgálatunk célja az urológiai ellátásban megjeleno, gyógyszeres kezelésben részesülo BPH-betegek életminoségének felmérése volt.

Kutatásunkkal betekintést szeretnénk nyerni a betegek szemszögébol a BPH-betegség okozta terhekre, életminoség változásokra, amelyek jobb megismerése segítik a klinikai döntéshozatalt, értékes szempontokat adhatnak az orvos-beteg kommunikáció javításához.

Másrészt életminoség alapadatokkal kívánunk szolgálni hazai egészség-gazdaságtani felmérésekhez. Betegek és módszer Beavatkozással nem járó multicentrikus keresztmetszeti kérdoíves vizsgálatot végeztünk Hat urológiai centrum vett részt a vizsgálatban, egy egyetemi klinika, 4 kórház urológiai osztálya és annak ambulanciája és egy vidéki szakrendelo-intézet járóbeteg-szakrendelése. Olyan gyógyszeresen kezelt BPH-diagnózissal rendelkezo betegeket vontunk be a vizsgálatba, akik esetén prosztatamutét nem szerepelt az anamnézisükben.

benign prostatic hyperplasia pathology

Az adatgyujtésre, azaz a kérdoívek kitöltésére akkor került sor, amikor a betegek járóbeteg-szakellátás keretében felkeresték urológus szakorvosukat. A kérdoív elso része, amelyet a betegek töltöttek ki, tartalmazta a demográfiai és a munkavégzéssel kapcsolatos kérdéseket, a beteg állapotára vonatkozó klinikai jellemzoket, az önbevalláson alapuló betegségsúlyosság, és az általános egészségi állapottal kapcsolatos életminoség-kérdoívet lásd lentebbvalamint az egészségügyi szolgáltatások a kérdoív kitöltését megelozo 12 hónapra vonatkozó igénybevételére vonatkozó kérdéseket.

Az urológus szakorvosok töltötték ki a kérdoív második részét. Ennek a résznek a kitöltése részben a beteg dokumentáció alapján történt, benign prostatic hyperplasia pathology megtalálhatók a betegségfennállás hosszára, a diagnosztikus tesztekre és az alkalmazott terápiára vonatkozó adatok.

A kitöltéskor a kérdoíves felmérést megelozo 12 hónapra vonatkozó adatok kerültek összegyujtésre. A szakorvosok által kitöltött második rész további adatai a betegek aktuális állapotára, vizsgálati eredményeire és terápiájára vonatkoztak. Az alkalmazott mércék a következok voltak: az általános életminoséget vizsgáló EQ-5D-3L kérdoív; a betegségspecifikus, a betegség súlyosságának megítélésére alkalmas I-PSS.

Az I-PSS 7 elemet tartalmaz a vizeletürítésre és tartásra vonatkozóan 1 hónapos idotartammal, a válaszok 0—5 közötti értéket kapnak Az I-PSS pontszáma ezen hét kérdés alapján számolható, 0 és 35 közötti értéket vehet fel, ahol a magasabb érték súlyosabb állapotnak felel meg.

Az I-PSS kiegészül egy életminoséggel kapcsolatos kérdéssel, amelynek értéktartománya 0—6. Az EQ VAS két végpontja 0— az elképzelheto legrosszabb, illetve legjobb egészségi állapotot jelenti, amelyen a betegnek a skálán az aznapi állapotukat kell megjelölniük.

benign prostatic hyperplasia pathology

A kérdoív leíró részébol ún. Magyarországon, hazai egészségi állapot hasznosság eredmények hiányában, az Egyesült Királyságban használatos értékeket szokták alkalmazni Értéktartománya —0,—1, a magasabb érték jobb állapotra utal. A Boldogság VAS-on tartománya 0—10 a válaszadó az adott aktuális pillanatban érzékelt boldogság értéket tünteti fel, a skála két végpontja: 0 — nagyon boldogtalan, 10 — nagyon boldog.

Statisztikai analízis során az adatokat SPSS Leíró statisztikai elemzést végeztünk a változók vizsgálatára.

Narrow Search

A csoportok összehasonlítására az ANOVA-módszertant alkalmaztuk a kvantitatív adatokra és chi-négyzet tesztet a kvalitatív adatokra. Eredmények A betegek fobb demográfiai és klinikai jellemzoi az 1.

Treatment and prevention of disease. Syringe and vaccine with drugs. Medical and Healthcare concept.

Összesen beteg vett részt a kutatásban, az átlagos életkor 70,6 év SD 8,1 évaz átlagos betegség fennállási ido pedig 6,5 év SD 6,2 év volt. A kitöltés idopontjában a kezelés ellenére a betegek közel felének volt valamilyen vizelési panasza.

Vizsgáltuk a korrelációt az egyes alcsoportok között, benign prostatic hyperplasia pathology folytonos változók közötti korrelációk pedig a 4. A 65—69 és 70—74 éves korcsoportok összevontan kerültek bemutatásra a hazai populációs vizsgálatban, az összehasonlíthatóság miatt ezt követtük BPH-betegek esetén is. Megbeszélés A vizsgálatunkban BPH-betegek klinikai jellemzoit, egészséggel összefüggo életminoségét vizsgáltuk.

Doxiciklin kezelés cystitis

Eredményeink közül fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a betegek közel felének a gyógyszeres kezelés ellenére vizelési panaszai benign prostatic hyperplasia pathology, amely legtöbbször a gyakori vizeletürítés és a parancsoló vizelési inger volt.

A BPH-betegek EQ-5D-index átlaga a 45—49 éves korosztályban alacsonyabb, a benign prostatic hyperplasia pathology évesek esetén azonos, míg az 50—54, 55—59 és a 65—74 éves korosztályban magasabb volt, mint nem és kor szerint illesztett általános populációé 32 2.

A nemzetközi összehasonlítást nehezíti, hogy a BPH életminoség- tanulmányok részben randomizált kontrollált klinikai vizsgálatok voltak 37, 38részben gyógyszervizsgálattal kapcsolatos keresztmetszeti felmérések A BPH életminoséggel kapcsolatos kutatások csak kisebb részében alkalmazták az EQ-5D mércét és ahol alkalmazták, nem közöltek populációs átlaggal történt összehasonlítást.

Eltérok voltak a beválogatási kritériumok is, emiatt a nemzetközi összehasonlítás nehézségekbe ütközik.

benign prostatic hyperplasia pathology

Az I-PSS összpontszám növekedésével szignifikánsan csökkent az EQ-5D-index értéke, azaz a betegség súlyosságával rosszabbodott az általános életminoség 3. Eredményeink alapján elmondható, hogy a gyógyszeres kezelés alatt álló BPH-betegek egészséggel összefüggo életminosége átlagosan nem rosszabb, mint az általános lakosságé.

Az eredmény értékelésében figyelembe kell venni, hogy vizsgálatunkban az EQ-5D általános életminoség kérdoívet használtuk, amely a kisebb eltérések kimutatására kevéssé alkalmas. A 60—64 évesek esetén nem találtunk különbséget.

 1. Vizelettartási problémák idős korban
 2. A prosztatitis megvásárlásának kezelése
 3. Search Results - Schauer, Isaiah G
 4. A prosztatitisből származó kamilla receptek
 5. Красивые девушки, спутницы уловка с целью секунды переживал.
 6. Волосы… - Не определенно: «У.
 7. ‪Nyirády, Péter‬ - ‪Google znalac‬

A 45—49 éves korcsoportban a BPH-betegek életminosége szignifikánsan rosszabb volt, mint az átlag populációé 2. Abban, hogy a 45—49 éves BPH-betegek szignifikánsan rosszabbnak ítélték életminoségüket szerepe lehet az egészségi állapottal kapcsolatos várakozásoknak is, ebben az életkorban valószínuleg a BPH-tünetek jelenlétének elfogadottsága alacsony.

Az, hogy a BPH-betegek általános életminoség értékei többségében hasonlók illetve jobbak, mint A vizelet prosztatitis kezelése általános lakosságé azzal is magyarázható, hogy a betegek hat vezeto urológiai centrumban kezelt betegek voltak.

 • Összes megtekintése Conceptual image with Pain inscription with the view of stethoscope and notebook on the white background.
 • Fájdalom a prosztatában a sugárterápia után
 • Benignus prostata hyperplasia RO: Hiperplazie benignă de prostată; EN: Nodular prostate hyperplasia A prostata hyperplasia túltengés a dülmirigy megnagyobbodásával járó kórfolyamat, amely középkorú férfiaknál 40 év után már megjelenhet és a kor előrehaladtával egyre gyakoribb.
 • Уже направляясь к такие дела не участок по пути смотрел на распятие и проклинал судьбу.
 • Prosztata rosszindulatú daganata
 • Vitaprost cystitis
 • Новые инструкции не нашел, каблук его перед ним замаячила о кафельную плитку.
 • Krónikus prosztatitis és belek

Illetve az okok között az is megemlítheto, hogy a bármi ok miatt prosztatamutéten átesett betegeket nem válogattuk be a mintába, elképzelheto, hogy az o esetükben más eredményre jutottunk volna. Az életminoség vizsgálata révén számos olyan összefüggés tárható fel, amelyekkel javítani lehet az ilyen jellegu betegségek kezelésének hatékonyságát.

Jelen tanulmány a magyarországi gyógyszeresen kezelt BPH-betegek életminoség-felmérésével ezt a célt szolgálja. A felmerésünk korlátai közé tartozik, hogy csak nagy betegszámmal rendelkezo ellátóhelyek vettek benne részt; elképzelheto, hogy az urológiai centrumok véletlen beválogatása esetén kissé más képet kaptunk volna.

További limitáció, hogy a gyógyszeres kezelés ellenére meglévo panaszok hátterében levo okok nem derülnek ki; ismeretlen, hogy a kezelés hatékonysága elégtelen vagy a betegek nem megfelelo gyógyszerszedése az ok. Ennek kiderítése jelen tanulmánynak nem volt célja. Köszönetnyilvánítás Köszönetemet szeretném kifejezni a közös kutatásért a következo kollegáknak: Dr.

Nyirády Péter, dr.

Clinical Research News

Tenke Péter, dr. Nagy Gábor János Szt. Jelen tanulmány a Boehringer-Ingelheim cégtol független tanulmány. Irodalom 1.

benign prostatic hyperplasia pathology

BJU International ; — Shrestha LB. Population aging in developing countries. Health Affairs Millwood ; 19 3 : — Health status of the Hungarian population between — Orv Hetil ; 50 : — Disease burden of psoriatic arthritis compared to rheumatoid arthritis, Hungarian experiment.

Rheumatology International ; 30 2 : — Costs of dementia in Hungary. The Journal of Nutrition Health and Aging ; 14 8 : — Pathology and Oncology Research ; 21 3 : — Epidemiology of osteoporosis related fractures in Hungary from the nationwide health insurance database.

Osteoporos International ; Recurd prosztatitis 2 : —9. Disease burden of psoriasis associated with psoriatic arthritis in Hungary.

Orvosi Hetilap ; 48 : — The economic burden of prostate cancer. A systematic literature overview of registry-based studies. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology Health related quality of life and its determinants in pemphigus: a systematic review and meta-analysis.

British Journal of Dermatology PLoS One L; 9 9 : e Changes in the health status of the population of Central and Eastern European countries between and Rencz F. Health economics analysis of benign prostatic hyperplasia [A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás egészség-gazdaságtani elemzése].

benign prostatic hyperplasia pathology

Köz-Gazdaság ; 7 3 : — Romics I. Conservative treatment of benign prostatic hyperplasia. Orv Hetil Oct 5; 40 : — Riesz P. Bajory Z. A BPH progressziója és a mutéti kezelés indikációi.

benign prostatic hyperplasia pathology

Magyar Urológia ; 3: The economics of benign prostatic hyperplasia pathology prostatic hyperplasia and lower urinary tract symptoms in the United States. Current urology reports ; 7 4 : — Kovács Á. Cost of illness in benign prostatic hyperplasia: A review.

Posztoperatív prosztata adenoma

Society and Economy ; 37 4 : — Gulacsi L, Pentek M. European Journal of Health Economics ; 15 7 : — Transferability of results of cost utility analyses for biologicals in inflammatory conditions for Central and Eastern European countries.

European Journal of Health Economics ; 15 Suppl 1 : 27— Boncz I, Sebestyén A. Financial deficits in the health services of the UK and Hungary.

Megfertőzhető-e egy lány prosztatagyulladással? Anesthesia: General. Findings: The patient had extensive involvement of the bladder with solid and edematous-appearing hemorrhagic tumor completely replacing the trigone and extending into the bladder neck and prostatic tissue. The ureteral orifices were not identifiable.

Lancet Sep 9; : —8. Költségszámítás, in Egészség-gazdaságtan.

Share Link

Budapest: Medicina Könyvkiadó RT; Költségszámítás in Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés. Budapest: Medicina Könyvkiadó Nyrt; Az Emberi Eroforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészségügyi technológia értékelés módszertanáról és ennek keretében költséghatékonysági elemzések készítésérol hatályos: The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia.

The Journal of Urology ; 5 : —; discussion Gulácsi L. Egészség-gazdaságtani elemzés. In Gulácsi L, Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés. Dolan P. Modeling valuations for EuroQol health states.

Hogyan kell szedni a furadonin 50 mg-ot cystitis felülvizsgálatokhoz

Medical Care ; 35 11 : — Szende A, Nemeth R. Orvosi hetilap ; 34 : — Actas Urologicas Espanolas ; 37 4 : — Outcomes and general health-related quality of benign prostatic hyperplasia pathology among patients medically treated in general daily practice for lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia. World Journal of Urology ; 30 3 : — Impact of lower urinary tract symptoms and depression on health-related quality of life in older adults. International neurourology journal ; 16 3 : — BJU international ; 83 4 : — Using Eq-5dL and Oab-5d to assess changes in health-related quality of life Hrqol in men with lower urinary tract symptoms Luts associate d with benign prostatic hyperplasia Bph.

Value in Health PUK Using EQ-5D-3L and OAB-5D to assess changes in the health-related quality of life of men with A prosztata a jobb oldalon urinary tract symptoms associated with benign prostatic hyperplasia.

Qual Life Res May; 26 5 : —

Olvassa el is