Orvosi etika sote, Az orvostudományi kutatások etikai kérdései

Bioetika - orvosi etika

A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sótonyi Péter, Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár, SE Dr. Törő Klára egyetemi docens, SE Az orvosi tudományos kutatások etikai kérdéseinek és a kapcsolódó jogi szabályozásnak a bemutatása.

orvosi etika sote

A tantárgy részletes tematikája Az orvos-beteg kapcsolatnak a jogrendszer kategóriái közé szorítása, polgári jogi fogalmakkal való leírása nagyon nehéz feladat, hiszen ez a jogviszony egyetlen szerződéstípusba sem sorolható be. A megbízási szerződés tipikus gondossági kötelem, tehát az orvos a gondos eljárásra, és nem valamely eredmény létrehozására vállal kötelezettséget.

orvosi etika sote

Jogi ismeretek. Az orvosi jogviszony elméleti alapjai.

Zsidó orvosi etika

Az egészségügyi ellátórendszer működésének jogszabályi háttere. Az orvosi felelősség. A betegek jogai. Az orvosok jogai és kötelezettségei.

Bioetika – Orvosi Etika (AOK)

Az szerv- és szövetátültetésekkel kapcsolatos előírások. Az emberen végzett orvostudományi kutatások szabályozása.

orvosi etika sote

Orvosi etika, bioetika. A hagyományos orvosi etika.

orvosi etika sote

Orvosi etika sote orvosi etika és bioetika Magyarországon. A bioetika legfontosabb témái.

Általános orvos életút

A társadalombiztosítási jog. A társadalombiztosítási törvény felépítése.

Fogorvosi etika (FOK)

A társadalombiztosítási szolgáltatások. Biztosítási orvosi ismeretek.

orvosi etika sote

Az orvos felelőssége és kötelezettsége. A tantárgy oktatásának módja előadás, gyakorlat, laboratórium Előadás.

Fogorvosi etika FOK Magatartástudományi Intézet Orvosi etika sote, Tartalomjegyzék Tartalom Etika és bioetika; az erkölcs és a jog kapcsolata; az erkölcsi érvelés jellemzői A deontológiai etikai rendszerek általános jellemzői Konzekvencionalista teleológiai etikai elméletek A természetjogi etikai elméletek; a társadalmi szerződés elméletei; erényetikák, szituációs etikák, agapizmus és a jogokra hivatkozó érvelés A kanti etika és az aranyszabály Az orvosetika alapelvei Az egészség és a betegség értelmezései Egyszerű beleegyezés; a tájékozott beleegyezés fogalma és kialakulásának története; viták a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban A betegek felvilágosításának standardjai. Mit kell a felvilágosításnak tartalmaznia egy tervezett beavatkozás előtt?

A jelenlétet az előadók ellenőrzik. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

Olvassa el is